גלריית חוגים

 KerenKids.com © 2018   |  קרן קידס  © כל הזכויות שמורות  |   מס' 1  בהדרכת תנועה יצירתית לילדים בגיל הרך


 

  • Google+ Classic
הפעלת תנועה לילדים בגיל הרך עם קרן

איפה שיר? בקרן קידס הוא זחלה ובתנועה היה נפלא