גלריית חוגים

 KerenKids.com © 2018   |  קרן קידס  © כל הזכויות שמורות  |   מס' 1  בהדרכת תנועה יצירתית לילדים בגיל הרך


 

  • Google+ Classic
חוגי תנועה וספורט לגיל הרך קרן קידס

עובדים על קואורדינציה בתנועה - שווי משקל בהנאה מרובה עם קרן קידס