גלריית חוגים

 KerenKids.com © 2018   |  קרן קידס  © כל הזכויות שמורות  |   מס' 1  בהדרכת תנועה יצירתית לילדים בגיל הרך


 

  • Google+ Classic
הפעלות לגיל הרך עם קרן קידס חוויה

מי ברעשן ומי בקשקשן בקרן קידס ננוע ונפעיל את הדמיון וגם נשמע מוזיקה המון